Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i zachowanie bezpieczeństwa wszelkich danych użytkowników naszego serwisu należy do najważniejszych zadań PAGMA-DOM Sp. z o.o. również w zakresie związanym z serwisem internetowym. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat polityki ochrony prywatności PAGMA-DOM Sp. z o.o.

 1. Wszelkie dane gromadzone w serwisie internetowym firmy PAGMA-DOM Sp. z o.o. istniejącym pod adresem strony internetowej www.pagma-dom.eu, wykorzystywane są tylko przez upoważnionych do tego pracowników firmy PAGMA-DOM Sp. z o.o. i wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, przechowywane są w zabezpieczonych bazach danych i nie udostępniane firmom czy osobom trzecim.
 3. Spółka PAGMA-DOM Sp. z o.o. przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych kieruje się przepisami prawa w szczególności zapisami ustawy z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 4. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu strony oraz zasad określonych w niniejszej polityce prywatności.
 5. Rejestrując się w serwisie internetowym firmy PAGMA-DOM Sp. z o.o., wyrażają Państwo zgodę na odbiór informacji handlowych wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn. zm.) Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z poszczególnych grup lub całkowicie wypisać się z systemu e-mailingowego naszej firmy.
 6. Każdy z zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego i systemu e-mailingowego PAGMA-DOM Sp. z o.o. może w każdej chwili poprosić o wgląd w swoje dane, ich poprawienie lub o ich usunięcie z baz danych PAGMA-DOM Sp. z o.o. Upoważniony Pracownik PAGMA-DOM Sp. z o.o. dokona stosownych zmian natychmiast po otrzymaniu informacji od osoby, do której należą dane.
 7. PAGMA-DOM Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000893363 tel.: +48 508 001 570 adres e-mail: biuro@pagma-bud.eu
 8. PAGMA-DOM. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmian na stronie internetowej www.pagma-dom.eu

Klauzula informacyjna – RODO

 1. Administratorem Państwa danych jest Spółka: PAGMA-DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – My lub PAGMA). Nasza siedziba mieści się w Łodzi przy ul. Wólczańska 128/134. Nasz adres korespondencyjny mailowy to: biuro@pagma-bud.eu. Zarejestrowani jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000893363.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę o kontakt pod adresem e – mail: biuro@pagma-bud.eu, tel. +48 508 001 570 lub pod adresem Łódź 90-527 ul. Wólczańska 128/134.
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO). 
 5. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
 6. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 7. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 8. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 9. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług (np. o usługach PAGMA, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach).
 10. Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.
 11. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
 12. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
 • W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO).
 2. Mają Państwo prawo
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można e-mailem: biuro@pagma-bud.eu lub na adres PAGMA-DOM Sp. z o.o. Łódź 90-527 ul. Wólczańska 128/134
 1. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
 2. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Wpisz minimalnie 1 znak żeby wyszukać